Uncategorized

Spaar met die finansiële jaareinde

Vir meeste van ons is kersfees 2019 dalk ‘n dowwe herinnering, maar as jy nou spring kan jy dalk vir jouself ‘n vroeë kersgeskenk later vanjaar verwerf.

Die belastingjaar eindig 29 Februarie 2020 – dit beteken dat enige bydraes tot belastingvoordelige spaarprodukte (o.a. uittree-annuïteite en belastingvrye spaarplanne) dadelik benut kan word.

Wat is ‘n uittree- annuïteit (UA)?

‘n UA is ‘n plan wat uitgeneem kan word om voorsiening te maak vir jou aftrede. Hierdie plan is onafhanklik van die pensioen- of voorsorgfonds wat jy dalk by jou werk kan hê en gee jou ‘n manier om additioneel te spaar vir aftrede.

Wat is die voordele van ‘n UA?

 1. Bydraes (hetsy maandeliks of ‘n enkelbedrag) wat bygedra word tot ‘n UA is aftrekbaar vir belastingverligting. Eenvoudig gesproke kry jy die belasting op die bedrag wat jy in ‘n UA spaar terug.

Voorbeeld: Mev X verdien R10 000 pm. Dit beteken sy sal (indien sy geen belastingvoordelige produkte soos ‘n pensioenfonds of mediese fonds het nie) R615pm belasting betaal (op ‘n marginale skaal van 18%).

Indien Mev X ‘n UA uitneem met ‘n premie van R300pm kan sy R54pm (18%) terugkry van die R615pm wat sy sou moes betaal aan belasting. Indien sy dus haar belastingterugbetaling herbelê in haar UA kry sy reeds ‘n 18% opbrengs sonder dat die UA eers begin groei het.

Indien Mev X voor 29 Februarie 2020 ‘n R10 000 enkelbedrag in haar UA byvoeg kan sy R1800 van haar belasting terugeis. Hierdie terugbetaling kan sy dan ontvang nadat sy haar belastingopgawe voltooi het as die seisoen open in Julie 2020.

 1. Opbrengs op ‘n UA is belastingvry. ‘n UA word gewoonlik belê in beleggingsfondse wat gerat is vir ‘n spesifieke risikoaptyd en beleggingshorison. Enige groei in die fondse (hetsy rente, dividende of kapitaalwinste) is 100% belastingvry in die belegger se hande.
 2. ‘n UA is beskerm van krediteure. DIt beteken indien jy om welke rede gesekwestreer word, kan skuldeisers nie jou UA fondse eis nie.
 3. Dit gee additionele gemoedsrus vir aftreevoorsiening. Alhoewel pensioen- en voorsorgfondse meestal die meerderheid van ‘n werker se aftreefondse uitmaak, is ‘n UA ‘n eenvoudige en doeltreffende manier om te verseker dat jou aftreevoorsiening voldoende aangevul word.

Wat is die beperkings van ‘n UA?

 1. ‘n UA is uitsluitlik bedoel vir aftreevoorsiening. Onttrekkings (met ‘n paar uitsonderings) kan eers van ouderdom 55 gemaak word. Dit is dus nie geskik vir korttermyn spaardoelwitte nie.
 2. By uittrede is daar reëls wat gevolg moet word. Slegs een derde van die fondswaarde kan in kontant geneem word (hierop kry jy ‘n groot belastingkorting) en die oorblywende twee derdes moet gebruik word om ‘n maandelikse inkomste mee aan te koop of ‘n inkomste te onttrek.
 3. Die beleggingsfondse waarin ‘n UA belê word moet aan Regulasie 28 van die Pensioenfondswet voldoen. Dit beteken daar is beperkings op die maksimum blootstelling wat ‘n fonds aan sekere bateklasse (bv. plaaslike of buitelandse aandele en eiendom, buitelande beleggings ens.) mag hê. Hierdie het egter ten doel om ‘n diversifikasie en stabiliteit aan te moedig en kan as ‘n voordeel gesien word.

Verder het ‘n belegger ook die opsie van ‘n belastingvrye spaarplan.

Wat is ‘n belastingvrye spaarplan (Tax Free Savings Account: TFSA)?

‘n TFSA is ‘n “produkbaadjie” waarmee beleggers kan spaar. Dit is ‘n manier om te spaar sonder om enigsins bekommerd te wees oor belastingimplikasies. TFSA kan die vorm van ‘n vaste deposito, kollektiewe belegging en ander tipes beleggings wees.

Wat is die voordele van ‘n TFSA?

 1. Opbrengs op die belegging is 100% belastingvry.
 2. Onttrekkings uit ‘n TFSA is ook 100% belastingvry en onbeperk.
 3. ‘n TFSA bied beleggers ‘n baie lae kostestruktuur. Minder kostes beteken ‘n groter moontlike opbrengs.

Wat is die beperkings van ‘n TFSA?

 1. Slegs R33 000 kan per persoon in ‘n belastingjaar in ‘n TFSA belê word. Indien jy oor die limiet gaan is daar belastingboetes ter sprake.
 2. Slegs R500 000 per persoon kan lewenslank in ‘n TFSA belê word. Dit sluit uit enige groei wat die belegging getoon het.
 3. Enige onttrekkings wat gemaak word, word afgetrek van die R500 000 lewenslange perk en kan nooit weer “hervul” word nie.

Byvoorbeeld: Mev X het R20 000 belê in ‘n TFSA. Sy besluit om die volle bedrag te onttrek. Sy kan nou weer voortgaan om in te betaal in haar TFSA, maar het nou slegs ‘n lewenslange bydraeperk van R480 000.

Vir meer inligting rakende enige van die bogenoemde produkte – kontak asb enige van ons finansiële adviseurs / beplanners by 027 213 3043.

Vrywaring: Hierdie artikel is uitsluitlik vir naslaan doeleindes en moet nie gesien word as advies nie. Raadpleeg te alle tye ‘n gekwalifiseerde finansiële adviseur om u te adviseer oor finansiële produkte. 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment