Bestuur

MARLIZE ROUX CFP®

Prinsipaal van MMR
Mediese Fondse MMR Finansiële Dienste
Gesertifiseerde finansiële beplanner vir SFP Wealth

Marlize stig haar eie onafhanklike makelary in 1994 wat later gelisensieer word as ’n Finansiële Dienste Maatskappy en bekend staan as MMR Finansiële Dienste. In 2017 besluit sy om gedeeltelik by SFP Wealth aan te sluit met haar risiko-, beleggings- en korttermynversekering om sodoende beter bedingingsmag vir haar kliënte te bring. Die mediesefonds-afdeling bly egter voortbestaan onder MMR.

tel. (+27) 27 213 3043

marlize.roux@sfpwealth.co.za

IDA VAN ZYL

Personeelbestuurder

Ida begin haar werksloopbaan in die versekeringsbedryf in 1981 by Sanlam se hoofkantoor in Bellville. In 1986 verhuis sy na Vredenburg waar sy werksaam was by Metropolitan. In 1993 begin sy by Old Mutual werk en na 21 jaar diens sluit sy in 2015 aan by MMR Finansiële Dienste.

tel. (+27) 27 213 3043

ida.vanzyl@sfpwealth.co.za

Mediese afdeling

LAETITIA MARTINS

Mediesefonds-afdelingshoof
Geakkrediteerde mediesefonds-makelaar

Laetitia begin haar loopbaan in die versekeringbedryf by MMR in 1998. Sy verwerf haar nasionale sertifikaat in korttermynversekering in Mei 2000. In 2005 word sy hoof van die mediese afdeling en begin haar loopbaan as mediesefonds-raadgewer.

tel. (+27) 27 213 3043

medies1@makelaars.co.za

ANNA-MARIE RUITER

Mediese Adminklerk

Anna-Marie het bemarkingsbestuur studeer en begin ’n loopbaan in die mynwese by Namakwa Sands op Koekenaap tot en met 2006. Daarna was sy administratiewe klerk by die Departement Maatskaplike Dienste en SASSA. Sy sluit in 2017 aan by MMR se mediese afdeling.

tel. (+27) 27 213 3043

medies5@makelaars.co.za

PETRO GOOSEN

Mediese adminklerk

Petro werk van 1990 tot 2009 as finansiële en HR-klerk by De Beers Namakwaland Myne op Koingnaas. Sy sluit in 2012 by MMR Finansiële Dienste aan as mediese klerk. In hierdie tydperk was sy as mediese klerk ook deel van Efficient Advice.

tel. (+27) 27 213 3043

medies6@makelaars.co.za

BEATRICE BESTER

Mediese adminklerk

Beatrice was van 1979 tot 2000 lugwaardin/grondwaardin by die Suid-Afrikaanse Lugdiens. Hierna het sy onder meer gewerk as senior uitvoerkontroleerder en administratiewe klerk. Sy begin in 2015 as mediese administratiewe klerk by MMR werk.

tel. (+27) 27 213 3043

medies7@makelaars.co.za

Lewensafdeling

MARLIZE ROUX CFP®

Prinsipaal van MMR
Mediese Fondse MMR Finansiële Dienste
Gesertifiseerde finansiële beplanner vir SFP Wealth

Marlize stig haar eie onafhanklike makelary in 1994 wat later gelisensieer word as ’n Finansiële Dienste Maatskappy en bekend staan as MMR Finansiële Dienste. In 2017 besluit sy om gedeeltelik by SFP Wealth aan te sluit met haar risiko-, beleggings- en korttermynversekering om sodoende beter bedingingsmag vir haar kliente te bring. Die mediesfonds-afdeling bly egter voortbestaan onder MMR.

tel. (+27) 27 213 3043

marlize.roux@sfpwealth.co.za

Braam de Klerk

Finansiële beplanner vir Marlize Roux

Braam begin sy loopbaan by FNB in 2007. Hy is van 2016 ’n onafhanklike finansiële raadgewer by SFP Wealth. Braam streef daarna om aanhoudend nuwe kennis op te doen om sodoende die beste finansiële raad vir sy kliënte te kan bied.

tel. (+27) 27 213 3043

braam.deklerk@sfpwealth.co.za

DE WET VAN ZYL

Finansiële Adviseur

De Wet het in 2018 by Sanlam aangesluit, en met sy jarelange eie boerdery ondervinding, is hy spesifiek aangestel om in die Agri Mark te werk. Hy was n adviseur by Nuveld Blouster in Beaufort-Wes, maar verhuis in 2020 na Vredendal waar hy deel raak van die SFP Wealth Span te MMR as n onafhanklike finansiële adviseur. Sy lewens motto is: “Vertroue by kliënte word geskep nie net deur wat jy sê nie, maar ook wat jy vir jou kliënte doen”.

tel. (+27) 27 213 3043

dewet@sfpwealth.co.za

Gail Haasbroek

Makelaars-assistent vir Marlize Roux

Sy begin haar loopbaan as klerk by die meester van die hooggeregshof in Kaapstad. In 1980 begin sy by die Permanente Bouvereniging werk. In 1987 het sy na Vredendal verhuis waar sy in die kleinhandel bedryf gewerk het tot sy in Mei 2011 by MMR aangesluit het.

tel. (+27) 27 213 3043

gail.haasbroek@sfpwealth.co.za

Korttermyn afdeling

Johan Potgieter

Korttermynspesialis vir Marlize Roux

Johan Potgieter het in 2012 ’n NQF 6-diploma in menslike hulpbronbestuur behaal terwyl hy voltyds by die Agrimark-makelaarshuis De Klerk & De Villiers op Grahamstad gewerk het. Hy het in 2018 by SFP Wealth aangesluit as die departementshoof van korttermyn vir Marlize Roux.

tel. (+27) 27 213 3043

johan.potgieter@sfpwealth.co.za

Marinda Samson

Korttermyn-assistent vir Marlize Roux

Marinda het ná matriek in 2006 haar bestuursassistent N4-N6-sertifikate verwerf. Sy het haar internskap van 18 maande in 2016 by MMR Finansiële Dienste begin. In Oktober 2017 word sy voltyds aangestel as makelaars-assistent vir Marlize Roux by die korttermyn-afdeling.

tel. (+27) 27 213 3043

marinda.samson@sfpwealth.co.za

Brenda Roux

Korttermyn-assistent vir Marlize Roux

Brenda werk van 1996 tot 2003 by Edcon (Jet en Edgars). Sy sluit op 26 Maart 2010 aan by Elzette Roux (Absa-raadgewer) aan as makelaars-assistent en onderskrywersklerk. Op 1 Junie 2018 begin sy werk by SFP Wealth – as assistent en onderskrywersklerk vir Marlize Roux.

tel. (+27) 27 213 3043

brenda.roux@sfpwealth.co.za

Elriza Beukes

Invoere-klerk

Elriza matrikuleer in 2000 aan Vredendal Sekondêre Skool. Sy het in 2013 haar N4-N6 in Menslike Hulpbronbestuur by Northlink verwerf. In 2015 het sy ’n leerderskap in korttermynversekering voltooi en in 2016 by Sansure Makelaars in Bellville as administratiewe klerk begin werk. Sy sluit in September 2017 aan by MMR Finansiële Dienste.

tel. (+27) 27 213 3043

elriza.beukes@sfpwealth.co.za

AMORÉ HENNING

Eise-klerk

Amoré het in 2012 gematrikuleer aan Welkom Gimnasium. Sy verhuis na Vredendal in Maart 2020, waar sy kort daarna aansluit by MMR as eise konsultant en haar loopbaan in korttermynversekering afskop. Amoré is tans ook besig om haar graad in Forensiese sielkunde deeltyds te voltooi.

tel. (+27) 27 213 3043

eise@sfpwealth.co.za

Administrasie- en dienspersoneel

Lize van Zyl

Huisverbande

Lize van Zyl het in 2015 en 2016 haar klerkskap by Legal Aid SA op Vredendal gedoen. In April 2017 het sy as professionele assistent by Swanepoel & Swanepoel begin gewerk waar sy tot einde Junie 2018 gepraktiseer het. Op 1 Augustus 2018 het sy haar avontuur by MMR Finansiële Dienste begin en sy skuif op 1 Oktober 2018 na MBD Finansiële Dienste.

tel. (+27) 27 213 3043

lize.vanzyl@mbdsa.com

SHEILA VAN WYK

Ontvangs/persoonlike assistent

Sheila het van 1983 tot 1991 by Transnet gewerk as persoonlike assistent. Gedurende haar werksloopbaan wat strek van 1991 tot 2014 was sy in verskeie poste, waaronder persoonlike assistent/finansiële beampte/eie besigheid. Sheila sluit in Junie 2014 aan by MMR Finansiële Dienste as persoonlike assistent vir Marlize Roux asook ontvangsdame vir MMR.

tel. (+27) 27 213 3043

ontvangs@makelaars.co.za

RACHEL MAARMAN

Dienspersoneel

Aanstellingsdatum:
Julie 2012

tel. (+27) 27 213 3043

LUCAS MBINYASHE

Dienspersoneel

Aanstellingsdatum:
Januarie 2003

tel. (+27) 27 213 3043

JACKY YOLI

Dienspersoneel

Aanstellingsdatum:
09 Oktober 2019