BEGRAFNISDEKKING SPESIALE AANBOD

Bestaande mediesefonds- en korttermyn-kliënte van MMR kwalifiseer vir die volgende spesiale aanbod op begrafnisdekking :

Familie (18 – 64 jaar):
R15 000,00 familie-begrafnisdekking vir R50,00 per maand.
(Familie sluit in: man, vrou en kinders)

Enkelpersoon (18 – 64 jaar):
R15 000,00 begrafnisdekking vir R45,00 per maand.

GLYSKAAL
Hooflid
Gade
Kinders (14 – 20 jaar)
Kinders (6 – 13 jaar)
Kinders (0 – 5 jaar)
Stilgeboorte

DEKKING
R15 000,00
R15 000,00
R15 000,00
R7 500,00
R3 750,00
R1 875,00

Ons bied ook begrafnisdekking vir persone 65 en ouer. Kontak ons gerus vir meer inligting hieroor.