MMR SAAMVATFONDSE (‘Wrap Fund’)

Ons weet dit is baie moeilik om ’n keuse te maak aangaande waar jy jou swaarverdiende spaargeld moet belê, daarom neem MMR inisiatief met sy eie beleggingsmandate. Hierdie vier mandate is opgestel volgens vier verskillende risiko-klassifikasies om aan jou ’n mandjie van fondse te bied sodat jy oor unieke beleggingshorisonne kan presteer.  

Hierdie mandate maak gebruik van institusionele klas fondspryse wat beteken dat die fondse van die laagste kostes beskikbaar het in die mark, om optimale groei te verseker.

Die mandate word bestuur deur Sanlam Multi-Manager International en is eksklusief beskikbaar aan ons beleggingskliënte op die Sanlam Glacier-platform.

Sien onder die jongste fondsfeiteblaaie vir die onderskeie mandate –

MMR Moderate Aggressive

Mandaat – CPI + 6% oor 3 jaar tydperk

June 2019
April 2019
Maart 2019
Februarie 2019

Klik hier om die kwartaalverslae van Sanlam Multi-Manager International af te laai.