PERSOONLIKE FINANSIËLE BEPLANNING

MMR, as kliëntedienskantoor van SFP Wealth, bied omvattende finansiële beplanning. Ons onafhanklike raadgewers bied pasgemaakte en holistiese raad vir u unieke omstandighede. Hierdie sluit raad en/of tussengangerdienste in, rakende:

  • lewensversekering
  • risikodekking
  • beleggings
  • aftreevoorsiening
  • boedelbeplanning

Hetsy u pas begin werk het of naby aftrede is, ons raadgewers kan u bystaan deur u finansiële lewensplan.

Ons adviseurs is geakkrediteerde tussengangers vir die volgende verskaffers:

Marlize Roux CFP®
Finansiële Beplanner
FPI Akkreditasienommer 101070
marlize.roux@sfpwealth.co.za

Braam de Klerk
Finansiële Beplanner
braam.deklerk@sfpwealth.co.za

SFP Wealth, ‘n afdeling van Succession Financial Planning Advisory Services (Pty) Ltd. is ‘n goedgekeurde finansiële diensteverskaffer FSP 41158. SFP Wealth en sy adviseurs voldoen aan die “fit and proper” regulasies van die FSCA en onderskryf aan die beleid van “Treating Customers Fairly”.