Vrywaring

MMR Finansiële Dienste is ten volle toegewyd daartoe om die privaatheid van sy webtuiste se besoekers te beskerm. Geen persoonlike inligting oor besoekers van hierdie webtuiste sal aan ’n derde party openbaar gemaak word sonder die verbruiker se vooraf toestemming nie. (Persoonlike inligting sal te alle tye hanteer word volgens die voorskrifte van die Wet op die Beskerming van Persoonlike Inligting, 2013 (Wet No. 4 van 2013).

Neem asseblief kennis dat, deur inligting weer te gee op hierdie webtuiste, u toestemming gee vir die invordering, opstel, prosessering en berging van hierdie inligting en dat die gebruik en bekendmaking van hierdie inligting nie sonder u toestemming vooraf sal plaasvind nie.

U, die gebruiker, behou die reg om u inligting in terme van die Wet op die Bevordering van Toegang tot Inligting (Wet No. 2 van 2000) teen ’n fooi te versoek.