WERKNEMERSVOORDELE

MMR, as kliëntedienskantoor van SFP Wealth, bied aan u as werkgewer ‘n wye reeks produkte vir u werknemers.

Ons kan aan u besigheid se unieke behoeftes, sektor en grootte voldoen.

Ons adviseurs kan u bystaan met die volgende produkte vir u werknemers:

– PENSIOENFONDSE
– VOORSORGFONDSE
– ONGESKIKTHEIDS- EN LEWENSDEKKING
– SPAARPLANNE
– ANNUïTEITE
– BEGRAFNISDEKKING

Ons adviseurs is geakkrediteerde tussengangers vir werknemersvoordele by die volgende verskaffers:

Vir meer inligting kontak asb enige van ons adviseurs:

Marlize Roux CFP®
Finansiële Beplanner
FPI Akkreditasienommer 101070
marlize.roux@sfpwealth.co.za

Braam de Klerk
Finansiële Beplanner
braam.deklerk@sfpwealth.co.za

SFP Wealth, ‘n afdeling van Succession Financial Planning Advisory Services (Pty) Ltd. is ‘n goedgekeurde finansiële diensteverskaffer FSP 41158. SFP Wealth en sy adviseurs voldoen aan die “fit and proper” regulasies van die FSCA en onderskryf aan die beleid van “Treating Customers Fairly”.